Thi Online Trắc nghiệm Lịch sử 8 KNTT Bài 10: Sự hình thành chủ nghĩa đế quốc ở các nước Âu - Mỹ( Cuối thế kỉ 19- đầu thế kỉ 20) có đáp án

Trắc nghiệm Lịch sử 8 KNTT Bài 10: Sự hình thành chủ nghĩa đế quốc ở các nước Âu - Mỹ( Cuối thế kỉ 19- đầu thế kỉ 20) có đáp án

  • 109 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Hình thức độc quyền phổ biến tại Mĩ vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Hình thức độc quyền phổ biến tại Mĩ vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là tơ-rớt.


Câu 2:

Sự kết hợp giữa tư bản ngân và tư bản công nghiệp đã đưa đến sự hình thành của tầng lớp nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, ở các nước tư bản Âu - Mĩ, tầng lớp tư bản tài chính đã ra đời trên cơ sở kết hợp giữa tư bản ngân hàng và tư bản công nghiệp.


Câu 3:

Một trong những dấu hiệu cơ bản đánh dấu sự ra đời của chủ nghĩa đế quốc là sự xuất hiện của

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Đến cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, sự xuất hiện của các tổ chức độc quyền, sự ra đời của tư bản tài chính, hoạt động xuất khẩu tư bản và tranh giành thuộc địa, là những dấu hiệu cơ bản đánh dấu sự ra đời của chủ nghĩa đế quốc.


Câu 4:

Các công ty độc quyền bắt đầu xuất hiện ở các nước tư bản Âu - Mĩ vào thời gian nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Trong khoảng 30 năm cuối thế kỉ XIX, ở các nước tư bản Âu - Mĩ đã bắt đầu xuất hiện các công ty độc quyền, chiếm và kiểm soát gần như hoàn toàn đối với một ngành công nghiệp từ khâu sản xuất, phân phối hàng hoá đến dịch vụ.


Câu 5:

Đến cuối thế kỉ XIX, Anh vẫn là nước dẫn đầu thế giới về

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Từ vị trí dẫn đầu thế giới về công nghiệp, đến cuối thế kỉ XIX, kinh tế Anh phát triển chậm lại, tụt xuống vị trí thứ ba thế giới (sau Mỹ, Đức). Tuy nhiên, Anh vẫn là nước dẫn đầu thế giới về xuất khẩu tư bản, thương mại và thuộc địa.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận