Thi Online Trắc nghiệm Lịch sử 8 KNTT Bài 12: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) và cách mạng tháng Mười Nga năm 1914 có đáp án

Trắc nghiệm Lịch sử 8 KNTT Bài 12: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) và cách mạng tháng Mười Nga năm 1914 có đáp án

  • 53 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Đức, Áo - Hung và Italia là những nước thuộc phe

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Đức, Áo - Hung và I-ta-li-a, hình thành nên khối Liên minh vào năm 1882


Câu 2:

Cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) bắt nguồn từ nguyên nhân sâu xa nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Nguyên nhân sâu xa dẫn tới sự bùng nổ của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất là do: mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thị trường, thuộc địa.


Câu 3:

Chiến tranh thế giới thứ nhất được châm ngòi bởi sự kiện nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ngày 28/6/1914, Thái tử Áo - Hung bị nhóm dân tộc chủ nghĩa Xéc-bi ám sát. Sự kiện này đã châm ngòi làm bùng nổ Chiến tranh thế giới thứ nhất.


Câu 4:

Cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, cả hai khối Liên minh và Hiệp ước đều

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, cả hai khối Liên minh và Hiệp ước đều ra sức kích động chủ nghĩa dân tộc cực đoan, chạy đua vũ trang, tìm cớ gây chiến tranh để phân chia lại thị trường, thuộc địa.


Câu 5:

Năm 1917, Mĩ tham gia vào cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất và đứng về phe nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Năm 1917, Mĩ tham gia vào cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất và đứng về phe Hiệp ước.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận