Trắc nghiệm Lịch sử 8 KNTT Bài 18: Phong trào chống Pháp trong những năm 1885- 1896 có đáp án

  • 41 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Người đứng đầu trong phái chủ chiến của triều đình Huế là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Người đứng đầu trong phái chủ chiến của triều đình Huế là Tôn Thất Thuyết.


Câu 2:

Đêm mùng 4 rạng sáng ngày 5/7/1885 diễn ra sự kiện nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Đêm mùng 4 rạng sáng ngày 5/7/1885, phái chủ chiến trong triều đình nhà Nguyễn đã mở cuộc tấn công Pháp ở tòa Khâm sứ và Đồn Mang Cá.


Câu 3:

Nhân vật lịch sử nào được đề cập đến trong câu đố dân gian sau:

“Vua nào chính trực anh hào,

Đứng ra lãnh đạo phong trào Cần vương?”

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Câu đố trên đề cập đến vua Hàm Nghi.


Câu 4:

Ở Việt Nam, trong những năm 1885 - 1896 đã diễn ra

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ở Việt Nam, trong những năm 1885 - 1896 đã diễn ra phong trào Cần vương.


Câu 5:

Cuộc khởi nghĩa nào dưới đây thuộc phong trào Cần vương ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

- Khởi nghĩa Ba Đình (1886 - 1887) là một trong những cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần vương (cuối thế kỉ XIX).


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận