Trắc nghiệm Lịch sử 8 KNTT Bài 2: Cánh mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ 18 có đáp án

  • 326 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Những đại diện tiêu biểu trong trào lưu Triết học Ánh sáng ở Pháp (cuối thế kỉ XVIII) là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Những đại diện tiêu biểu trong trào lưu Triết học Ánh sáng ở Pháp (cuối thế kỉ XVIII) là Rút-xô; Mông-te-xki-ơ; Vôn-te.


Câu 2:

Ở Pháp, vào cuối thế kỉ XVIII, những đẳng cấp nào không phải đóng thuế?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ở Pháp, vào cuối thế kỉ XVIII, Đẳng cấp thứ nhất (tăng lữ giáo hội) và Đẳng cấp thứ 2 (Quý tộc) không phải đóng thuế.


Câu 3:

Đến giữa thế kỉ XVIII, Pháp vẫn là một nước

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Đến giữa thế kỉ XVIII, Pháp vẫn là một nước quân chủ chuyên chế.


Câu 4:

Người đứng đầu nhà nước phong kiến chuyên chế ở Pháp trong những năm 1774 - 1789 là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Người đứng đầu nhà nước phong kiến chuyên chế ở Pháp trong những năm 1774 - 1789 là vua Lu-i XVI.


Câu 5:

Trong xã hội Pháp cuối thế kỉ XVIII, lực lượng nào dưới đây không thuộc Đẳng cấp thứ ba?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

- Trong xã hội Pháp cuối thế kỉ XVIII:

+ Tầng lớp quý tộc phong kiến giáo thuộc Đẳng cấp thứ hai.

+ Đẳng cấp thứ ba gồm: giai cấp tư sản, bình dân thành thị, nông dân,...


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận