Trắc nghiệm Lịch sử 8 KNTT Bài 3: Cách mạng công nghiệp( Nửa sau thế kỉ 18 - giữa thế kỉ 19) có đáp án

  • 320 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Cuối thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX, quốc gia đầu tiên ở châu Âu tiến lên con đường công nghiệp hóa là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Cuối thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX, quốc gia đầu tiên ở châu Âu tiến lên con đường công nghiệp hóa là Anh. Thành công của cuộc cách mạng công nghiệp đã đưa Anh trở thành “công xưởng của thế giới”.


Câu 2:

Cuộc cách mạng công nghiệp diễn ra trong khoảng thời gian nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Cuộc cách mạng công nghiệp diễn ra trong khoảng thời gian từ cuối thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX.


Câu 3:

Kĩ thuật dùng than cốc để luyện gang thành sắt (năm 1784) là phát minh của ai?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Hen-ri Cót là tác giả của kĩ thuật dùng than cốc để luyện gang thành sắt (năm 1784).


Câu 4:

Năm 1785, Ét-mơn các-rai chế tạo ra

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Năm 1785, Ét-mơn các-rai chế tạo ra máy dệt, có năng suất tăng gấp 39 lần so với dệt tay.


Câu 5:

Động cơ hơi nước là phát minh của ai?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Năm 1769, Giêm Oát chế tạo ra động cơ hơi nước. Tới năm 1784, động cơ hơi nước được hoàn thiện và được đưa vào sử dụng trong các công xưởng.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận