Trắc nghiệm Lịch sử 8 KNTT Bài 4: Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ 16 đến giữa thế kỉ 19 có đáp án

  • 260 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Đến đầu thế kỉ XVI, nhiều quốc gia phong kiến ở khu vực Đông Nam Á bước vào giai đoạn

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Đến đầu thế kỉ XVI, nhiều quốc gia phong kiến ở khu vực Đông Nam Á bước vào giai đoạn khủng hoảng, suy thoái và phải đối mặt với sự xâm lược, chiếm đóng của thực dân phương Tây.


Câu 2:

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng thủ đoạn mà các nước tư bản phương Tây sử dụng trong quá trình xâm nhập, xâm lược vào khu vực Đông Nam Á?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Trong các thế kỉ XVI - XIX, bằng nhiều cách thức, thủ đoạn khác nhau, như: ngoại giao, buôn bán, truyền giáo, khống chế chính trị ép kí các hiệp ước bất bình đẳng và dùng vũ lực thôn tính,… thực dân phương Tây đã từng bước xâm chiếm gần hết các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.


Câu 3:

Đến cuối thế kỉ XIX, In-đô-nê-xi-a đã trở thành thuộc địa của

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Đến cuối thế kỉ XIX, thực dân Hà Lan đã cơ bản hoàn thành quá trình xâm lược In-đô-nê-xi-a.


Câu 4:

Đến cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, thực dân Anh đã cơ bản hoàn thành quá trình xâm lược các quốc gia nào ở Đông Nam Á?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Đến cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, thực dân Anh đã chiếm toàn bộ bán đảo Ma-lay-a (Malaya), phía Bắc đảo Booc-nê-ô (Borneo) và Mi-an-ma (Myanmar)


Câu 5:

Đến cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, Xiêm vẫn giữ được độc lập dân tộc vì

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Đến cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, Xiêm vẫn giữ được độc lập dân tộc vì tiến hành canh tân đất nước và chính sách ngoại giao mềm dẻo.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận