Trắc nghiệm Lịch sử 8 KNTT Bài 9: Tình hình kinh tế, văn hóa, tôn giáo trong các thế kỉ 16- 18 có đáp án

  • 119 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Trong các thế kỉ XVII - XVIII, sản xuất nông nghiệp ở Đàng Trong có bước phát triển rõ rệt do

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ở Đàng Trong, nhờ điều kiện tự nhiên thuận lợi, chính sách khuyến khích khai hoang và định cư của chúa Nguyễn có tác dụng tích cực, nền nông nghiệp phát triển rõ rệt.


Câu 2:

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng tình hình thủ công nghiệp của Đại Việt trong các thế kỉ XVI - XVIII?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

- Thủ công nghiệp Đại Việt trong các thế kỉ XVI - XVIII:

+ Các nghề thủ công truyền thống tiếp tục phát triển.

+ Xuất hiện một số nghề thủ công mới, như: khai mỏ, khắc in bản gỗ,...

+ Xuất hiện nhiều làng nghề thủ công nổi tiếng, như: gốm Thổ Hà (Bắc Giang), Bát Tràng (Hà Nội), làng dệt La Khê (Hà Nội),...

+ Một số thợ thủ công lên thành thị, lập phường, vừa sản xuất vừa bán hàng.


Câu 3:

“Đại Minh khách phố” là tên gọi khác của đô thị nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

“Đại Minh khách phố” là tên gọi khác của Thanh Hà (nằm bên bờ sông Hương - Thừa Thiên Huế).


Câu 4:

Năm 1719, chúa Nguyễn Phúc Chu đặt tên cho chiếc chùa Cầu (Hội An) là “Lai Viễn Kiều” với ý nghĩa “Cầu đón khách phương xa” để bày tỏ sự hiếu khách và cởi mở trong giao thương với thương nhân nước nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Năm 1719, chúa Nguyễn Phúc Chu đặt tên cho chiếc chùa Cầu (Hội An) là “Lai Viễn Kiều” với ý nghĩa “Cầu đón khách phương xa” để bày tỏ sự hiếu khách và cởi mở trong giao thương với thương nhân Nhật Bản.


Câu 5:

Các chúa Trịnh, Nguyễn ưu tiên mua loại hàng hóa nào trong quá trình giao thương với thương nhân Tây Ban Nha, Hà Lan?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Vũ khí được chúa Trịnh, chúa Nguyễn ưu tiên mua bán với Bồ Đào Nha và Hà Lan.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận