Trắc nghiệm Lịch sử và cuộc sống có đáp án

  • 261 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Câu nói: “Các vua Hùng đã có công dựng nước. Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”, được Bác nói khi nào?

Xem đáp án

Ngày 19/09/1954, tại Đền Hùng (Phú Thọ), Bác Hồ đã căn dặn các chiến sĩ: “Hôm nay gặp các chú ở Đền Hùng có ý nghĩa to lớn vì Vua Hùng là vị vua khai quốc… Các vua Hùng đã có công dựng nước. Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước.”

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Câu nói: “Dân ta phải biết sử ta. Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam.” Là câu nói của ai?

Xem đáp án

Câu nói: “Dân ta phải biết sử ta. Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam.” Là câu nói của Hồ Chí Minh.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Ý nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa của việc học Lịch sử?

Xem đáp án

Ý không phản ánh đúng ý nghĩa của việc học Lịch sử là học Lịch sử để vui.
Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Đâu không phải là lý do để Xi-xê-rông khẳng định “lịch sử là thầy dạy của cuộc sống”?

Xem đáp án

Sở dĩ Xi-xê-rông khẳng định “lịch sử là thầy dạy của cuộc sống” là do:
- Lịch sử giúp tái hiện lại bức tranh quá khứ sinh động
- Khi xem xét bức tranh đó, con người có thể hiểu được quá khứ và rút ra những bài học cho hiện tại và tương lai
=> Đáp án D: Giá trị của lịch sử không phải là giá trị nhất thời mà nó là giá trị lâu dài, bền vững.
Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Khoa học lịch sử là một ngành khoa học nghiên cứu về

Xem đáp án

Khoa học lịch sử là một ngành khoa học nghiên cứu về quá trình hình thành, phát triển của loài người và xã hội loài người.
Đáp án cần chọn là: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận