Trắc nghiệm Nguồn gốc của loài người có đáp án

  • 276 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Yếu tố nào đóng vai trò quan trọng trong quá trình tiến hóa của loài người?

Xem đáp án

Lao động đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình tiến hóa của loài người, là yếu tố quan trọng trong sự phát triển của loài người.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Nguyên tắc vàng trong xã hội nguyên thủy là gì?

Xem đáp án

Nguyên tắc vàng trong xã hội nguyên thủy là của cải chung, làm chung, hưởng thu bằng chung.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Tại sao người châu Phi, châu Á và châu Âu có màu da khác nhau?

Xem đáp án

Người Châu Á, châu Âu có màu da khác nhau là vì điều kiện tự nhiên khác nhau. Ở những vùng đất ánh sáng Mặt Trời chiếu vào nhiều da người có màu đen hơn. Những nơi có ít ánh sáng như châu Âu, thường lạnh thì da sẽ trắng như người châu Âu.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Những công cụ ghè đẽo thô sơ của Người tối cổ ở Việt Nam không được phát hiện ở đâu?

Xem đáp án

Những công cụ đồ đá được ghè đẽo thô sơ của Người tối cổ cũng đã có mặt ở An Khê, Núi Đọ, Xuân Lộc, An Lộc… Nhưng không có mặt ở Cao Bằng

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Phát minh quan trọng nhất của Người tối cổ là?

Xem đáp án

Phát minh quan trọng nhất của Người tối cổ là biết cách tạo ra lửa.

Đáp án cần chọn là: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận