Trắc nghiệm Nguồn gốc loài người có đáp án

  • 229 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Loài người là kết quả tiến hóa từ

Xem đáp án

Loài người là kết quả tiến hóa từ vượn người. Trải qua một quá trình lao động, vượn người dần dần phát triển và có hình dáng như con người ngày nay.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Khi nào vượn người xuất hiện?

Xem đáp án

Vượn người xuất hiện từ khoảng 5 đến 6 triệu năm, một loài vượn khá giống người xuất hiện được gọi là vượn người.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Người đứng thẳng thuộc nhóm người nào?

Xem đáp án

Người tối cổ sinh sống thành nhiều nhóm, tồn tại ở nhiều môi trường khác nhau nhưng nổi bật nhất là nhóm người đứng thẳng.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Người hiện đại xuất hiện vào khoảng thời gian nào?

Xem đáp án

Khoảng 150 000 năm trước, Người tinh khôn còn được gọi là Người hiện đại đã xuất hiện.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Thể tích sọ não của Người tinh khôn khoảng bao nhiêu?

Xem đáp án

Thể tích sọ não của Người tinh khôn là 1450 cm3.

Đáp án cần chọn là: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận