Trắc nghiệm Ôn tập chương 6 có đáp án

  • 61 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Thủy sản là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Thủy sản gồm các động vật dưới nước như: tôm, cá, cua, nghêu, sò, ốc, …


Câu 2:

Động vật nào sau đây được xem như thủy đặc sản:

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: Một số thủy đặc sản như: baba, lươn, ếch, …


Câu 3:

Nước ta nuôi nhiều loại thủy sản có giá trị do:

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Biển nước ta có nhiều vịnh, hải đảo nên thuận lợi cho việc nuôi nhiều loại thủy sản có giá trị như cá biển, tôm hùm, đồi mồi, ngọc trai, …


Câu 4:

Thủy sản nước mặn là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích:

+ Cá biển: thủy sản nước mặn

+ Cá lồng bè: thủy sản nước lợ

+ Cá tra: thủy sản nước ngọt


Câu 5:

Thủy sản nước lợ là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích:

+ Cá biển: thủy sản nước mặn

+ Cá lồng bè: thủy sản nước lợ

+ Cá tra: thủy sản nước ngọt


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận