Trắc nghiệm Sử 11 KNTT Bài 2. Sự xác lập và phát triển của chủ nghĩa tư bản có đáp án

  • 2997 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Nửa sau thế kỉ XVII, chủ nghĩa tư bản được xác lập ở

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

- Nửa sau thế kỉ XVII, chủ nghĩa tư bản được xác lập ở Hà Lan và Anh.


Câu 2:

Cuộc cách mạng tư sản nào đã đánh dấu sự mở rộng của chủ nghĩa tư bản ở ngoài châu Âu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

- Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ cuối thế kỉ XVIII đánh dấu sự mở rộng của chủ nghĩa tư bản ở ngoài châu Âu.


Câu 3:

Vào cuối thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX, đời sống kinh tế - xã hội của các nước Anh, Pháp, Đức, Hoa Kỳ có sự chuyển biến to lớn, do tác động của

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

- Từ thập kỉ 60 của thế kỉ XVIII, cuộc cách mạng công nghiệp bắt đầu ở Anh, sau đó lan ra các nước Pháp, Đức, Hoa Kỳ… đã tạo ra những chuyển biến to lớn về kinh tế - xã hội, làm thay đổi bộ mặt của các nước này và khẳng định sự thắng lợi của chủ nghĩa tư bản.


Câu 4:

Cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, các nước tư bản chuyển sang giai đoạn

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

- Sự phát triển nhanh chóng của chủ nghĩa tư bản kéo theo nhu cầu ngày càng cao về nguyên liệu và nhân công, dẫn tới việc tăng cường chính sách xâm lược, mở rộng thuộc địa. Cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa.


Câu 5:

Chủ nghĩa đế quốc là hệ quả trực tiếp của quá trình xâm lược thuộc địa nhằm

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

- Chủ nghĩa đế quốc là hệ quả trực tiếp của quá trình xâm lược thuộc địa nhằm tìm kiếm thị trường, thu lợi nhuận và đầu tư tư bản ở nước ngoài.


4

Đánh giá trung bình

25%

75%

0%

0%

0%

Nhận xét

S

6 tháng trước

Snow Nhi

L

5 tháng trước

Lê Thị Hợp

P

3 tháng trước

Phúc Phan

M

3 tháng trước

Minh Tuấn Hồ

Bình luận


Bình luận

bnuoch dat
13:20 - 26/10/2023

A