Trắc nghiệm Sử 11 KNTT Bài 7. Khái quát về chiến tranh bảo vệ tổ quốc trong lịch sử Việt Nam có đáp án

  • 788 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng vị trí địa lí chiến lược của Việt Nam?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

- Vị trí địa lí chiến lược của Việt Nam:

+ Việt Nam thuộc khu vực Đông Nam Á - khu vực nằm trên trục đường giao thông quan trọng kết nối châu Á và châu Đại Dương, Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.

+ Việt Nam cũng là cầu nối giữa Trung Quốc với khu vực Đông Nam Á; giữa Đông Nam Á lục địa với Đông Nam Á hải đảo,…

+ Việt Nam có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, dân cư đông đúc,…


Câu 2:

Việt Nam được coi là “cầu nối” giữa Trung Quốc với khu vực nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Việt Nam được coi là “cầu nối” giữa Trung Quốc với khu vực Đông Nam Á.


Câu 3:

Trong lịch sử Việt Nam, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc có vai trò quyết định đối với

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc có vai trò quan trọng đối với sự sinh tồn và phát triển của dân tộc Việt Nam.


Câu 5:

Kế sách nào của Ngô Quyền đã được quân dân nhà Tiền Lê kế thừa, vận dụng để đánh đuổi quân Tống xâm lược (981)?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Kế sách đóng cọc trên sông Bạch Đằng của Ngô Quyền đã được quân dân nhà Tiền Lê kế thừa, vận dụng để đánh đuổi quân Tống xâm lược (981).


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

A

1 tháng trước

Anh Thy

Bình luận


Bình luận

Quang Khải Nguyễn
01:12 - 20/12/2023

câu 27 đáp án A

Nguyễn Vũ Kim Dung
22:37 - 23/01/2024

27 là câu A