Trắc nghiệm Sử 11 KNTT Bài 8. Một số cuộc khởi nghĩa và chiến tranh giải phóng trong lịch sử Việt Nam có đáp án

  • 464 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Cuộc khởi nghĩa nào dưới đây đã mở ra thời kì đấu tranh giành độc lập, tự chủ của người Việt dưới thời Bắc thuộc?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Cuộc khởi nghĩa của Hai bà Trưng đã mở ra thời kì đấu tranh giành độc lập, tự chủ của người Việt dưới thời Bắc thuộc.


Câu 2:

Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng đã

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng đã thể hiện tinh thần yêu nước, ý chí anh hùng của phụ nữ Việt Nam.


Câu 3:

Ai là tác giả của câu nói nổi tiếng: “Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở bể Đông, chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu cong lưng để làm tì thiếp người ta”?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Triệu Thị Trinh (Bà Triệu) là tác giả của câu nói nổi tiếng: “Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở bể Đông, chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu cong lưng để làm tì thiếp người ta”


Câu 4:

Việc những người phụ nữ như: Trưng Trắc, Trưng Nhị, Triệu Thị Trinh,.. lãnh đạo các cuộc khởi nghĩa lớn nhằm giành lại nền độc lập, tự chủ đã cho thấy

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Việc những người phụ nữ như: Trưng Trắc, Trưng Nhị, Triệu Thị Trinh,.. lãnh đạo các cuộc khởi nghĩa lớn nhằm giành lại nền độc lập, tự chủ đã cho thấy vai trò, vị trí quan trọng và nổi bật của phụ nữ trong xã hội đương thời.


Câu 5:

Năm 544, Lý Bí tự xưng là Lý Nam Đế, lập ra nhà nước

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Năm 544, Lý Bí tự xưng là Lý Nam Đế, lập ra nhà nước Vạn Xuân.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận