Trắc nghiệm Sự biến chuyển và phân hóa của xã hội nguyên thủy có đáp án

  • 230 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Điền từ còn thiếu vào câu sau: “Cuối thời kì nguyên thủy, những chuyển biến về kinh tế, xã hội ở Việt Nam gắn các nền văn hóa tiêu biểu như Phùng Nguyên, Đồng Đậu và…”.

Xem đáp án

Cuối thời kì nguyên thủy, những chuyển biến về kinh tế, xã hội ở Việt Nam gắn các nền văn hóa tiêu biểu như Phùng Nguyên, Đồng Đậu và Gò Mun.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Sản phẩm dư thừa tạo ra trong xã hội nguyên thủy được phân chia như thế nào?

Xem đáp án

Nhờ công cụ bằng kim loại, người ta đã làm ra một lượng sản phẩm không chỉ đủ nuôi sống mình mà còn dư thừa. Một số người có khả năng lao động hoặc do chiếm đoạt một phần của cải dư thừa của người khác đã trở nên giàu có, thường là những người đứng đầu thị tộc. Đây chính là hình thức giải quyết những sản phẩm dư thừa trong xã hội nguyên thủy và là nguyên nhân xuất hiện tư hữu và sự phân biệt giàu – nghèo sau đó.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Quá trình tan rã của xã hội nguyên thủy của Việt Nam trải qua các nền khảo cổ nào?

Xem đáp án

Quá trình tan rã của xã hội nguyên thủy của Việt Nam trải qua các nền khảo cổ Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Cư dân ở Bắc Bộ Việt Nam biết tới đồ đồng từ khi nào?

Xem đáp án

Từ khoảng 4000 năm trước, cư dân Bắc Bộ đã biết đến đồ đồng.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Những làng xóm xuất hiện ở Việt Nam?

Xem đáp án

Những làng xóm đầu tiên xuất hiện khi con người bắt đầu định cư lâu dài

Đáp án cần chọn là: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận