Thi Online Trắc nghiệm Sự ra đời và phát triển của các vương quốc ở Đông Nam Á(từ những thế kỉ tiếp giáp công nguyên đến thế kỉ X) có đáp án

Trắc nghiệm Sự ra đời và phát triển của các vương quốc ở Đông Nam Á(từ những thế kỉ tiếp giáp công nguyên đến thế kỉ X) có đáp án

  • 235 lượt thi

  • 32 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Vì sao khu vực Đông Nam Á có vị trí địa lí quan trọng?

Xem đáp án

Các quốc gia sơ kì Đông Nam Á có vị trí địa lí rất quan trọng vì nằm trên con đường biển nối liền Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Các vương quốc phong kiến ở khu vực Đông Nam Á được hình thành vào khoảng thời gian nào?

Xem đáp án

Các vương quốc phong kiến Đông Nam Á được hình thành từ thế kỉ VII đến thế kỉ X.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Nguồn sản vật nổi tiếng của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á là gì?

Xem đáp án

Nguồn sản vật nổi tiếng của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á là gia vị.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Quốc gia phong kiến ở Đông Nam Á phát triển mạnh về hoạt động buôn bán đường biển?

Xem đáp án

Quốc gia phong kiến ở Đông Nam Á phát triển mạnh về hoạt động buôn bán đường biển là Sri Vi-giay-a.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Ý nào sau đây không phù hợp để điền vào chỗ trống (…) trong câu sau: Các vương quốc phong kiến Đông Nam Á đã phát huy những lợi thế để phát triển kinh tế, đó là…

Xem đáp án

Ý không phù hợp để điền vào chỗ trống đó là khí hậu ôn đới, khu vực Đông Nam Á thuộc khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa.

Đáp án cần chọn là: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận