Trắc nghiệm Tiếng anh 7 Unit 1. A.Phonetics and Speaking có đáp án

  • 520 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Đáp án C phát âm là /s/, các đáp án còn lại phát âm là /z/


Câu 2:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Đáp án C phát âm là /s/, các đáp án còn lại phát âm là /z/


Câu 3:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Đáp án D phát âm là /s/, các đáp án còn lại phát âm là /z/


Câu 4:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Đáp án C phát âm là /s/, các đáp án còn lại phát âm là /z/


Câu 5:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Đáp án B phát âm là /s/, các đáp án còn lại phát âm là /z/


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Phương Thảo
05:05 - 08/11/2022

câu giải thích nói đáp án là d nhưng mình chọn đúng là d thì báo là sai

Bình Đỗ
21:23 - 07/01/2023

hãy cộng hòa

Ảnh đính kèm