Trắc nghiệm Tiếng anh 7 Unit 4. C. Reading có đáp án

  • 297 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

When did Alex call Johnson?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Dựa vào câu: I called him this morning.

Dịch: Mình gọi bạn ấy lúc sáng nay.


Câu 3:

Why couldn’t they go fishing?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Dựa vào câu: We arranged to go fishing with each other but sadly I didn’t have any fishing rod.

Dịch: Chúng tớ dự định đi câu cá cùng nhau mà tớ lại chẳng có cần câu.


Câu 4:

Did Johnson answer the phone?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Dựa vào câu: Firstly, no one answered the phone. At midday, I called again and his mother answered.

Dịch: Đầu tiên, chẳng có ai nghe cả. Giữa trưa mình gọi lại thì mẹ bạn ấy nghe.


Câu 5:

Where will they go to buy some school objects for the new school year?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Dựa vào câu: We will go to the stationery to buy some school objects for the new school year.

Dịch: Chúng tớ sẽ đi đến cửa hàng văn phòng phẩm để mua đồ dùng học tập cho năm học mới.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận