Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 2: Sự an toàn và hợp pháp khi sử dụng thông tin có đáp án

  • 587 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Những thông tin nào sau đây là thông tin cá nhân của một học sinh?

Xem đáp án

Tất cả những thông tin trên đều là thông tin cá nhân của học sinh.

Đáp án: E.


Câu 2:

Thảo là bạn của Vân, có lần Vân gửi cho Thảo ảnh chụp thẻ học sinh để nhờ Thảo làm thủ tục đăng kí tham gia Câu lạc bộ Tin học. Sau đó, trong một lần tranh luận trên mạng xã hội về của thẻ căn cước công dân, Thảo đã vô tình đưa tấm ảnh đó lên. Mặc dù ngày hôm sau Thảo đã xóa đi, nhưng một thời gian sau có kẻ sử dụng những thông tin trên thẻ căn cước công dân để mạo danh Vân lừa đảo người thân của cô một số tiền lớn.

Em hãy cho biết mỗi mệnh đề sau đây là đúng?

Xem đáp án

Thảo đã công khai thông tin cá nhân của Vân khi chưa được Vân cho phép=> Ảnh chụp thẻ căn cước công dân có nhiều thông tin cá nhân quan trọng như họ tên, ngày sinh, số thẻ căn cước, ảnh chụp chân dung,...

Đáp án: A.


Câu 3:

Trong các câu sau đây, câu nào đúng?

Xem đáp án

- Tên trường, tên lớp đang theo học; họ tên của phụ huynh; tên cơ quan nơi bố mẹ đang công tác là những thông tin các nhân, do vậy không nên dễ dàng tiết lộ cho người lạ.

=> Đúng, bởi vì một khi bị tiết lộ ra thì sẽ bị mạo danh là người quen để bày những trò lừa đảo khác nhau.

- Danh sách một lớp học (Gồm có họ tên, ngày sinh, giới tính) là thông tin tập thể, nếu tùy tiện công bố rộng rãi thì có thể gây ra hậu quả xấu.

=> Đúng vì nếu tùy tiện công bố rộng rãi thì sẽ bị đánh cắp thông tin của nhiều người một lúc.

- Chỉ người lớn mới cần phải bảo vệ thông tin cá nhân, học sinh chưa đi làm nên không có thông tin gì cần bảo mật.

=> Sai, cả người lớn và học sinh đều được cần bảo vệ thông tin vì chúng ta không biết sẽ có chuyện xấu gì xảy ra đối với thông tin của chúng ta khi bị lộ, chính vì thế, để được an toàn, nên bảo vệ thông tin của cả người lớn và trẻ em.

Đáp án:D.


Câu 4:

Các thao tác chính với tệp và thư mục là:

Xem đáp án

Hệ điều hành cho phép người dùng có thể thực hiện các thao tác đối với các thư mục và tệp tin như sau: xem thông tin về các tệp và thư mục, Tạo mới, xóa, đổi tên, sao chép, di chuyển.

Đáp án: D.


Câu 5:

 Hệ điều hành tổ chức sắp xếp thông tin theo cấu trúc nào?

Xem đáp án

Hệ điều hành tổ chức sắp xếp thông tin theo cấu trúc hình cây, giúp cho việc tìm kiếm và xử lí diễn ra nhanh chóng.

Đáp án: A.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận