Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 2: Truy cập thông tin trên Internet có đáp ánTrắc nghiệm Tin học 6 Bài 2: Truy cập thông tin trên Internet có đáp án

  • 553 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cách nhanh nhất để tìm thông tin trên WWW mà không biết địa chỉ là:

Xem đáp án

Cách nhanh nhất để tìm thông tin trên WWW mà không biết địa chỉ là sử dụng máy tìm kiếm để tìm kiếm với từ khóa.

Đáp án: B.


Câu 2:

Từ khoá là gì?

Xem đáp án

- Từ khoá là một từ hoặc cụm từ liên quan đến nội dung cần tìm kiếm do người sử dụng cung cấp.

- Chọn từ khoá phù hợp sẽ giúp cho việc tìm kiếm đạt hiệu quả.

- Có thể đặt từ khoá trong dấu ngoặc kép (" ") để thu hẹp phạm vị tìm kiếm.

Ví dụ: Để tìm kiếm thông tin về vai trò của tầng ozon, nếu ta nhập từ khoá vai trò của tầng ozon thì kết quả sẽ là danh sách với số lượng rất nhiều các liên kết. Còn nếu ta nhập từ khoá “vai trò của tầng ozon”, kết quả hiển thị là danh sách với số lượng các liên kết ít hơn.

Đáp án: D.


Câu 3:

Một số trình duyệt web phổ biến hiện nay là?

Xem đáp án

Trình duyệt Web là một phần mềm ứng dụng giúp người dùng giao tiếp với hệ thống WWW, truy cập các trang Web và khai thác các tài nguyên trên Internet. Một số trình duyệt Web: Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), Netscape Navigator,…

Đáp án: D.


Câu 4:

Thao tác tìm kiếm thông tin trên máy tính:

1. Truy cập vào trang web: google, yahoo…

2. Gõ từ khóa vào ô để nhập từ khóa

3. Nhấn phím Enter hoặc nháy nút tìm kiếm. Kết quả tìm kiếm sẽ được liệt kê dưới dạng danh sách liên kết 

Xem đáp án

Thao tác tìm kiếm thông tin trên máy tìm kiếm:

- Truy cập vào trang web: google, yahoo…

- Gõ từ khóa vào ô để nhập từ khóa

- Nhấn phím Enter hoặc nháy nút tìm kiếm. Kết quả tìm kiếm sẽ được liệt kê dưới dạng danh sách liên kết.

Đáp án: A.


Câu 5:

Em hãy sắp xếp các bước tìm kiếm video hướng dẫn cách làm món gà quay (hoặc một món mà em thích) để làm nhân dịp sinh nhật một người thân trong gia đình.

1. Truy cập máy tìm kiếm Google.

2. Mở trình duyệt Google Chrome.

3. Chọn dạng Video.

4. Gõ từ khóa “cách làm gà quay” vào ô tìm kiếm, nhấn phím Enter.

5. Nháy vào liên kết đến các video muốn xem.

Xem đáp án

Các bước tìm kiếm video hướng dẫn cách làm món gà quay là:

- Mở trình duyệt Google Chrome.

- Truy cập máy tìm kiếm Google.

- Gõ từ khóa “cách làm gà quay” vào ô tìm kiếm, nhấn phím Enter.

- Chọn dạng Video.

- Nháy vào liên kết đến các video muốn xem.

Đáp án: A.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận