Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 5: Giới thiệu thư điện tử có đáp án

  • 445 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trong các câu sau đây, những câu nào là sai khi nói về khái niệm dịch vụ thư điện tử?

Xem đáp án

Thư điện tử có thể đăng kí hai địa chỉ email giống nhau là sai.

Đáp án: D.


Câu 2:

Với thư điện tử, phát biểu nào sau đây là sai? 

Xem đáp án

Hai hộp thư thuộc cùng nhà cung cấp dịch vụ phải có tên đăng nhập khác nhau. Do vậy, mỗi địa chỉ thư điện tử sẽ là duy nhất trên phạm vi toàn cầu.

Đáp án: B.


Câu 3:

Một người đang sử dụng dịch vụ thư điện tử miễn phí của Google. Địa chỉ nào dưới đây được viết đúng?

Xem đáp án

Cú pháp địa chỉ thư điện tử tổng quát là: < Tên đăng nhập > @ < Tên máy chủ lưu hộp thư >.

Đáp án: C.


Câu 4:

Thư điện tử là dịch vụ chuyển thư dưới dạng: 

Xem đáp án

Thư điện tử là dịch vụ chuyển thư dưới dạng số trên mạng máy tính thông qua các hộp thư điện tử. Sử dụng thư điện tử có thể đính kèm các văn bản, hình ảnh, video…

Đáp án: A.


Câu 5:

Sắp xếp theo thứ tự các thao tác để đăng nhập vào hộp thư điện tử đã có:

1. Gõ tên đăng nhập và mật khẩu.

2. Truy cập vào trang Web cung cấp dich vụ thư điện tử.

3. Mở Internet.

4. Nháy chuột vào nút Đăng nhập.

Xem đáp án

 Thao tác để đăng nhập vào hộp thư điện tử đã có:

- Mở Internet.

- Truy cập vào trang Web cung cấp dich vụ thư điện tử.

- Gõ tên đăng nhập và mật khẩu.

- Nháy chuột vào nút Đăng nhập.

Đáp án: B.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận