Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 5: Thực hành về mô tả thuật toán có đáp án

  • 479 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hãy chọn trong các cụm từ: hình tròn, hình chữ nhật, hình thoi, mũi tên cụm từ thích hợp để điền vào chỗ chấm (...) trong các câu sau khi nói về sơ đồ khối mô tả thuật toán:

1) ... là khối thao tác.

2) ... là khối kiểm tra điều kiện.

3) ... là điểm bắt đầu hoặc điểm kết thúc thuật toan.

4) ... chỉ hướng đi tiếp.

Xem đáp án

Các từ cần điền lần lượt là:

1) Hình chữ nhật.

2) Hình thoi.

3) Hình tròn.

4) Mũi tên.

Đáp án: B


Câu 2:

Hãy chọn trong các câu sau những câu đúng:

Xem đáp án

Các đáp án đúng là:

+ Chỉ có một mũi tên ra khỏi hình tròn điểm bắt đầu thuật toán.

+ Có thể có nhiều mũi tên đi vào hình tròn điểm kết thúc thuật toán

Những câu đúng: 1), 4).

Đáp án: E


Câu 3:

Cho sơ đồ khối tìm ước chung lớn nhất của hai số a và b như hình bên dưới

 Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 5 (có đáp án): Thực hành về mô tả thuật toán | Cánh diều 

Đầu vào, đầu ra của thuật toán là:

Xem đáp án

+ Đầu vào: hai số tự nhiên a, b

+ Đầu ra: ƯCLN của hai số a, b

Đáp án: A.


Câu 4:

Trong các tên sau đây, đâu là tên của một ngôn ngữ lập trình?

Xem đáp án

Scratch, Pascal là một trong rất nhiều ngôn ngữ lập trình được sử dụng hiện nay như Java, C, C++.

Đáp án: E.


Câu 5:

Câu “ Nếu Tết năm nay Covid được kiểm soát em sẽ đi chúc tết bà con, họ hàng, nếu không em sẽ ở nhà.” thể hiện cấu trúc điều khiển nào?

Xem đáp án

 Cấu trúc rẽ nhánh với 2 nhánh lựa chọn.=> cấu trục rẽ nhánh dạng đủ.

Đáp án: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận