Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 7: Thực hành khám phá phần mềm sơ đồ tư duy có đáp án

  • 527 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trong các câu sau đây, câu nào đúng?

Xem đáp án

Các câu đúng là:

+ Không thể tạo ra chủ đề con trước khi tạo ra chủ đề mẹ.

+ Có thể chỉnh sửa tên của một chủ đề.

+ Có thể kéo một nhánh của sơ đồ tư duy từ bên phải chủ đề trung tâm sang bên trái hoặc ngược lại.

Đáp án:D.


Câu 2:

Trong các câu sau đây, câu nào đúng?

Xem đáp án

Câu đúng là: có thể chỉnh sửa tên của một chủ đề.

Đáp án:A.


Câu 4:

Em hãy cho biết chủ đề chính trong sơ đồ dưới đây

Em hãy cho biết chủ đề chính trong sơ đồ dưới đây  A. MY WEEK PLAN  B. MONDAY (ảnh 1)

Xem đáp án

Chủ đề chính trong sơ đồ là MY WEEK PLAN

Đáp án:A.


Câu 5:

Chủ đề nhánh trong sơ đồ dưới đây là:
Chủ đề nhánh trong sơ đồ dưới đây là:  A. GIẢI TRÍ  B. HỌC TẬP  C. RÈN LUYỆN (ảnh 1)

Xem đáp án

Chủ đề nhánh trong sơ đồ dưới đây là:

+ GIẢI TRÍ

+ HỌC TẬP

+ RÈN LUYỆN THỂ CHẤT

+ VIỆC NHÀ

Đáp án:D.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận