Trắc nghiệm Toán 3 Cánh diều Bài 15. Gam (Phần 2) có đáp án

  • 287 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cô Lan có 930 g bột mì, cô đã dùng hết 300 g bột mì để làm bánh. Hỏi khối lượng bột mì cô Lan còn lại là bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Khối lượng bột mì cô Lan còn lại là:930 – 300 = 630 (g)


Câu 3:

Cho hình vẽ:

Loại quả có khối lượng 320 g là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Dựa vào hình vẽ đã cho, quả táo có cân nặng 200 g, quả cam có cân nặng 320 g và quả dứa có cân nặng 400 g.Vậy đáp án cần chọn là quả cam.


Câu 4:

Khi cân một túi đậu, kim đồng hồ của cân chỉ vào vạch 600 g. Hỏi khối lượng của túi đậu là bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Vì kim đồng hồ của cân chỉ vào vạch 600g nên khối lượng của túi đậu là 600g.


Câu 5:

Một túi bột canh nặng 250g. Hỏi 2 túi bột canh như thế cân nặng bao nhiêu gam?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

2 túi bột canh như thế cân nặng số gam là: 250 + 250 = 500 (g).


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận