Trắc nghiệm Toán 3 Cánh diều Bài 21. Bảng chia 7 (Phần 2) có đáp án

  • 233 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

28 : 7= ....

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Dựa vào bảng chia 7, ta có28 : 7 = 4


Câu 2:

Chọn số thích hợp để điền vào dấu ba chấm.... : 7 = 2

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Dựa vào bảng chia 7, ta có14 : 7 = 2Vậy số cần điền là 14.


Câu 3:

Một lớp có 35 học sinh, cần xếp thành các hàng bằng nhau, mỗi hàng có 7 bạn. Hỏi lớp đó xếp được bao nhiêu hàng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Số hàng xếp được là: 35 : 7 = 5 (hàng).


Câu 4:

42 : 7 =

Xem đáp án
Hướng dẫn giải

Dựa vào bảng chia 7 ta có:

42 : 7 = 6


Câu 5:

Kết quả của phép tính 21 : 7 + 3 là bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Thực hiện như sau21 : 7 + 3 = 3 + 3 = 6.Vậy kết quả của phép tính là 6.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận