Trắc nghiệm Toán 3 Cánh diều Bài 35. Chia số tròn chục, tròn trăm cho số có một chữ số (Phần 2) có đáp án

  • 200 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trong \(\frac{1}{2}\) giờ Mai làm được 5 bông hoa, còn Linh để làm được 3 bông hoa loại đó phải mất 15 phút. Biết thời gian làm mỗi bông hoa là như nhau. Hỏi bạn nào làm nhanh hơn?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

1 giờ = 30 phút

Ta có: 60 : 2 = 30 nên \(\frac{1}{2}\) giờ bằng 30 phút.Thời gian để Mai làm xong 1 bông hoa là:30 : 5 = 6 (phút)Thời gian để Linh làm xong 1 bông hoa là:15 : 3 = 5 (phút)Vì 6 > 5 nên Linh làm nhanh hơn Mai.


Câu 2:

Bác Minh thu hoạch được 200 quả dưa hấu, bác chia đều vào 5 chuyến xe để chở hết số quả dưa hấu về nhà. Hỏi mỗi chuyến xe chở bao nhiêu quả dưa hấu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Mỗi chuyến xe chở được số quả dưa hấu là:

200 : 5 = 40 (quả)

Đáp số: 40 quả dưa hấu


Câu 3:

Một lớp có 40 học sinh được xếp đều thành 5 hàng bằng nhau. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu học sinh?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Số học sinh ở mỗi hàng là:40 : 5 = 8 (học sinh)


Câu 5:

Số tròn chục lớn nhất có hai chữ số chia cho 3 được kết quả là bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là 90.Có 90 : 3 = 30.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận