Trắc nghiệm Toán 3 Cánh diều Bài 37. Luyện tập (Phần 2) có đáp án

  • 173 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kết quả của phép chia: 65 : 5 =

Xem đáp án
Hướng dẫn giải

Vậy 65 : 5 = 13


Câu 2:

Một túi kẹo có 81 cái, cô giáo chia cho mỗi bạn 5 cái.Nhận xét nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Đặt phép tính:

Ta có 81 : 5 = 16 (dư 1)Vậy cô giáo có thể chia nhiều nhất cho 16 bạn và còn thừa 1 cái.


Câu 3:

Người ta lắp bánh xe vào ô tô, mỗi ô tô cần phải lắp 4 bánh xe. Hỏi có 93 bánh xe thì lắp được nhiều nhất bao nhiêu ô tô như thế?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Đặt phép tính:

Ta có 93 : 4 = 23 (dư 1)Vậy với 93 bánh xe thì lắp được nhiều nhất 23 ô tô và còn dư 1 bánh xe.


Câu 4:

Cho phép chia 88 : 3Nhận xét nào sau đây là đúng.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Vậy 88 : 3 = 29 (dư 1)Thương của phép chia đã cho là 29, có chữ số hàng đơn vị là 9.


Câu 5:

Trong các hình dưới đây, quả bóng bay màu nào chứa số dư của phép chia 58 : 5?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Vậy 58 : 5 = 11 (dư 3)Phép chia đã cho có số dư là 3.Do đó quả bóng màu vàng chứa số dư của phép chia 58 : 5.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận