Trắc nghiệm Toán 3 Cánh diều Bài 47. Nhiệt độ (Phần 2) có đáp án

  • 206 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Nhiệt kế dưới đây chỉ bao nhiêu độ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Quan sát nhiệt kế ta thấy vạch màu bằng với vạch 80 nên nhiệt kế chỉ \(80^\circ C\).


Câu 3:

Bảng sau đây cho biết nhiệt độ không khí vào buổi sáng trong một ngày ở ba địa phương:

Hỏi nơi nào có nhiệt độ không khí vào buổi sáng là \(10^\circ C\)?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Quan sát bảng ta thấy Sa Pa có nhiệt độ không khí vào buổi sáng là \(10^\circ C\).


Câu 4:

\(29^\circ C\) được đọc là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

\(29^\circ C\) được đọc là: Hai mươi chín độ xê


Câu 5:

Dự báo nhiệt độ không khí vào các buổi trong ngày ở một địa phương được ghi theo bảng sau:

Buổi

Sáng

Trưa

Đêm

Nhiệt độ

\(18^\circ C\)

\(26^\circ C\)

\(14^\circ C\)

Nhiệt độ vào buổi đêm là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Quan sát bảng ta thấy nhiệt độ vào buổi đêm là \(14^\circ C\) (đọc là mười bốn độ xê).


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận