Trắc nghiệm Toán 3 Cánh diều Bài 52. Hình vuông (Phần 2) có đáp án

  • 228 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trong các hình sau, hình nào là hình vuông?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Hình vuông có 4 góc vuông và 4 cạnh bằng nhau.Do đó hình 4 là hình vuông.


Câu 2:

Cho hình vuông AMNE sau:

Khẳng định nào dưới đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Vì tứ giác AMNE là hình vuông nên AM = MN = NE = EA.Vậy đáp án đúng là: AM = MN.


Câu 3:

Cho hình vuông sau:

Hình vuông MNPQ có độ dài cạnh là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Hình vuông MNPQ có độ dài cạnh là 2cm.


Câu 4:

Cho hình vẽ sau. Quan sát hình và hãy cho biết độ dài của cạnh AD bằng bao nhiêu biết ABCD là hình vuông?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Theo lý thuyết: ABCD là hình vuông nên cạnh AD bằng cạnh DC.Do đó AD = DC = 10dm.


Câu 5:

Cho hình vẽ sau.

Độ dài cạnh AB của hình vuông ABCD là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có: EF = BCMà ABCD là hình vuông nên cạnh AB bằng cạnh BC.Do đó AB = 8m.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận