Trắc nghiệm Toán 3 Cánh diều Bài 53. Chu vi hình chữ nhật. Chu vi hình vuông. (Phần 2) có đáp án

  • 183 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Một cái bàn hình chữ nhật có chiều dài 7 dm, chiều rộng 5 dm. Hỏi chu vi của cái bàn đó là bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Chu vi của cái bàn đó là:(7 + 5) × 2 = 12 × 2 = 24 (dm)


Câu 2:

Cho hình chữ nhật có chiều rộng 9 dm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Chu vi của hình chữ nhật đó là bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Chiều dài của hình chữ nhật là: 9 × 3 = 27 (dm).Chu vi của hình chữ nhật đó là: (9 + 27) × 2 = 72 (dm).Vậy chu vi của hình chữ nhật đó là 72dm.


Câu 3:

Một tấm thẻ hình chữ nhật có chiều dài 6cm, chiều rộng 4cm. Chu vi của tấm thẻ đó là bao nhiêu xăng-ti-mét?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Chu vi của tấm thẻ hình chữ nhật đó là:(6 + 4) × 2 = 20 (cm).Vậy chu vi của tấm thẻ đó là 20cm.


Câu 4:

Khung của một bức tranh là một hình chữ nhật có chiều dài là 52 cm, chiều rộng là 48 cm. Hỏi chu vi của khung tranh đó bằng bao nhiêu mét?

Xem đáp án
Hướng dẫn giải

Chu vi của khung tranh đó là: (52 + 48) × 2 = 200 (cm).Đổi: 200 cm = 2 mVậy chu vi của khung tranh đó là 2 m.


Câu 5:

Cho hình vuông ABCD có độ dài cạnh như hình vẽ:

Chu vi của hình vuông ABCD là bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Chu vi của hình vuông đã cho là: 9 × 4 = 36 (cm)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận