Trắc nghiệm Toán 3 Cánh diều Bài 54. Em ôn lại những gì đã học (Phần 2) có đáp án

  • 194 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Mỗi viên gạch có cạnh 18cm. Người ta dùng 9 viên ghép lại với nhau như hình dưới:

Chu vi hình ghép được là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Hình ghép được là hình vuông có độ dài một cạnh là:18 × 3 = 54 (cm).Chu vi hình ghép được là:54 × 4 = 216 (cm).


Câu 2:

Để cuốn hết quanh một vòng cái hộp hình vuông thì An phải dùng sợi dây ruy băng dài 80 cm. Hỏi cạnh của cái hộp hình vuông đó dài bao nhiêu đề-xi-mét?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Khi cuốn quanh một vòng cái hộp hình vuông hết 80 cm dây ruy băng. Do đó, chu vi hình vuông bằng 80cm.Cạnh của cái hộp hình vuông đó dài là:80 : 4 = 20 (cm)Đổi: 20 cm = 2 dm


Câu 3:

Một hình chữ nhật có chu vi là 526 cm và chiều rộng của hình chữ nhật là 120 cm. Tính chiều dài của hình chữ nhật đó.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Nửa chu vi của hình chữ nhật là: 

526 : 2 = 263 (cm).Chiều dài của mảnh đất hình chữ nhật đó là: 

263 – 120 = 143 (cm).Vậy chiều dài của mảnh đất hình chữ nhật đó là: 143cm.


Câu 4:

Khi gấp số 15 lên 7 lần rồi cộng với số liền sau của 65 thì ta được kết quả là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số liền sau số 65 là số 66.Ta có: 15 × 7 + 66 = 105 + 66 = 171.


Câu 5:

Cho hai biểu thức sau: A = 200 – 18 × 6 và B = 25 + 34 × 2.Nhận xét nào dưới đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

A = 200 – 18 × 6 = 200 – 108 = 92B = 25 + 34 × 2 = 25 + 68 = 93Vì 92 < 93 nên A < B.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận