Trắc nghiệm Toán 3 Cánh diều Bài 55. Ôn tập về phép nhân, phép chia trong phạm vi 1000 (Phần 2) có đáp án

  • 199 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trong các phép tính sau đây, phép tính nào có kết quả lớn nhất?

Xem đáp án
Hướng dẫn giải

7 × 4 + 9 = 28 + 9 = 37Vì: 32 < 36 < 37 < 39 nên trong các phép tính đã cho, phép tính có kết quả lớn nhất là: 

7 × 2 + 25


Câu 2:

Cho phép tính: 8 × 9 + 6.Kết quả của phép tính trên là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

8 × 9 + 6 = 72 + 6 = 78Vậy kết quả của phép tính trên là 78.


Câu 3:

3 gói kẹo như nhau có tất cả 36 cái kẹo. Hỏi mỗi gói kẹo như vậy có bao nhiêu cái kẹo?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Mỗi gói kẹo có số cái kẹo là:36 : 3 = 12 (cái).


Câu 4:

Có 81 kg gạo chia đều vào 9 túi. Hỏi 2 túi gạo có bao nhiêu ki-lô-gam gạo biết rằng số gạo trong mỗi túi là bằng nhau?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số ki-lô-gam gạo trong mỗi túi là:81 : 9 = 9 (kg)Số ki-lô-gam gạo trong 2 túi là:9 × 2 = 18 (kg)Vậy 2 túi gạo có 18kg gạo.


Câu 5:

Kết quả của phép tính 9 × 7 + 38 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

9 × 7 + 38 = 63 + 38 = 101


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận