Trắc nghiệm Toán 3 Cánh diều Bài 56. Ôn tập về hình học và đo lường (Phần 2) có đáp án

  • 217 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Thanh nẹp cửa ra vào dài 2m 22cm. Thanh nẹp cửa số ngắn hơn thanh nẹp cửa ra vào 44cm. Hỏi cả hai thanh nẹp cửa dài bao nhiêu mét?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Đổi: 2m 22cm = 200cm + 22cm = 222cm.Độ dài của thanh nẹp cửa sổ là: 222 – 44 = 178 (cm).Cả hai thanh nẹp dài số xăng-ti-mét là: 222 + 178 = 400 (cm).Đổi: 400 cm = 4m.Vậy cả hai thanh nẹp dài 4m.


Câu 2:

Một túi nilon chỉ đựng được nhiều nhất là 5kg. Mai đi chợ mua dưa chuột, một quả dưa hấu nặng 2kg, hai quả mướp mỗi quả nặng 230g và 1kg táo. Biết số dưa chuột nhẹ hơn táo là 370g. Hỏi nếu Mai cho tất cả các đồ vào một túi nilong thì có đựng được không?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Đổi: 1kg = 1000g; 2kg = 2000g; 5kg = 5000g.Túi đựng được 5 000g, quả dưa hấu nặng 2 000g.Hai quả mướp nặng: 230 × 2 = 460 (g).Táo nặng 1 000g.Dưa chuột nặng: 1 000 – 370 = 630 (g).Tất cả các quả Mai mua nặng: 2 000 + 460 + 1 000 + 630 = 4 090 (g).Vì 4 090g < 5 000g nên túi ni lông đựng được tất cả các quả trên.


Câu 3:

Bao thứ nhất đựng 72 kg đỗ, nếu đổ bớt 12 kg đỗ sang bao thứ hai thì số kg đỗ ở hai bao đựng là như nhau. Hỏi tổng số kg đỗ ở hai bao là bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Sau khi đổ sang bao thứ hai thì mỗi bao đựng số đỗ là:72 – 12 = 60 (kg).Cả hai bảo đựng số đỗ là:60 × 2 = 120 (kg).


Câu 4:

Cho tam giác HDB, góc đỉnh D có các cạnh là:

 Cho tam giác HDB, góc đỉnh D có các cạnh là: (ảnh 1)

Xem đáp án
Hướng dẫn giải

Tam giác HDB, góc đỉnh D có các cạnh là: DH, DB.


Câu 5:

Cho hình vẽ:

Bạn hãy chọn khẳng định sai.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Chiều rộng của hình chữ nhật ABQP hay độ dài cạnh BQ là: 37 – 30 = 7 (m)Chu vi hình chữ nhật ABQP là là: (65 + 7) × 2 = 144 (m)Chu vi hình chữ nhật PQCD là: (65 + 30) × 2 = 190 (m)Chu vi hình chữ nhật ABCD là: (65 + 37) × 2 = 204 (m)Vậy khẳng định sai là:Chu vi hình chữ nhật ABCD là 200m.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận