Trắc nghiệm Toán 3 Cánh diều Bài 8. Bảng nhân 6 (Phần 2) có đáp án

  • 272 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn đáp án đúng.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

6 × 3 = 186 × 5 = 306 × 7 = 426 × 9 = 54


Câu 2:

6 × 4 = ?Số thích hợp để điền vào dấu hỏi chấm là bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Dựa vào bảng nhân 6, ta có: 6 × 4 = 24Vậy số thích hợp để điền vào dấu hỏi chấm là: 24


Câu 3:

6 × 8 = ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C6 × 8 = 48


Câu 4:

Năm nay em 6 tuổi, tuổi anh bằng tuổi em nhân với 3. Hỏi bốn năm sau anh bao nhiêu tuổi?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: BTuổi của anh năm nay là:6 × 3 = 18 (tuổi)Tuổi anh bốn năm sau là:18 + 4 = 22 (tuổi)


Câu 5:

Một cửa hàng lần đầu nhập về 6 chậu hoa, mỗi chậu trồng 5 cây hoa. Lần thứ hai cửa hàng nhập về nhiều hơn lần thứ nhất 15 cây hoa. Hỏi cửa hàng nhập về tất cả bao nhiêu cây hoa sau hai lần nhập?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: CLần đầu cửa hàng nhập về số cây hoa là:6 × 5 = 30 (cây)Lần thứ hai cửa hàng nhập về số cây hoa là:30 + 15 = 45 (cây)Tổng số cây hoa cửa hàng nhập về sau hai lần là:30 + 45 = 75 (cây)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận