Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 1. Ôn tập các số trong phạm vi 1000 có đáp án

  • 713 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Số thích hợp để điền vào dấu ? là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Số thích hợp cần điền vào dấu ? là:

100 + 100 + 10 + 10 + 10 + 10 = 240


Câu 2:

Số liền sau số 370 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số liền sau số 370 là số 371.


Câu 3:

Điền số thích hợp vào ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống A. 126 = 1 + 2 + 6 B. 126 = 100 + 20 + 6 (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Số 126 gồm 1 trăm, 2 chục, 6 đơn vị

Ta viết 126 = 100 + 20 + 6


Câu 4:

3 bạn Hải, Xuân, Mạnh cùng tham gia chương trình “Nhặt rác thải nhựa – Bảo vệ môi trường”. Hỏi bạn nào nhặt được ít rác thải nhựa nhất trong 3 bạn?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Quan sát hình vẽ, em thấy:

Hải nhặt được 148 rác thải nhựa.

Xuân nhặt được 112 rác thải nhựa.

Mạnh nhặt được 95 rác thải nhựa.

Vì 95 < 112 < 148 nên Mạnh là người nhặt được ít rác thải thải nhựa nhất trong 3 bạn.


Câu 5:

Số 854 được đọc là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Số 854 được đọc là Tám trăm năm mươi tư


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Thu Hà Nguyễn
20:34 - 26/02/2023

?