Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 26. Một phần hai. Một phần tư có đáp án

  • 343 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Một phần hai viết là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Một phần hai viết là \[\frac{1}{2}\].


Câu 2:

Một phần tư viết là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Một phần tư viết là \[\frac{1}{4}\].


Câu 3:

Trong các hình vẽ dưới đây, đã tô màu \[\frac{1}{2}\] hình nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ở hình 3, tam giác được chia thành 2 phần bằng nhau. Tô màu 1 phần

Như vậy đã tô màu \[\frac{1}{2}\] tam giác.


Câu 4:

Trong các hình vẽ dưới đây, đã tô màu \[\frac{1}{4}\] hình nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Hình 4 có 4 hình tròn nhỏ, tô màu 1 hình tròn

Như vậy là đã tô màu \[\frac{1}{4}\] số hình tròn trên.


Câu 5:

Điền:

Đã tô màu …….. hình chữ nhật

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Có 6 hình chữ nhật nhỏ, tô màu 3 hình.

6 : 3 = 2 nên đã tô màu \[\frac{1}{2}\] hình chữ nhật.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận