Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 27. Một phần ba. Một phần năm. Một phần sáu có đáp án

  • 279 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Một phần ba viết là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Một phần hai viết là \[\frac{1}{3}\].


Câu 2:

Đã tô màu …. hình tròn

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Hình tròn trên được chia thành 6 phần bằng nhau, tô màu 1 phần

Như vậy đã tô màu \[\frac{1}{6}\] hình tròn.


Câu 3:

Trong các hình vẽ dưới đây, đã tô màu \[\frac{1}{3}\] hình nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Hình 3 được chia thành 6 phần bằng nhau, tô màu 2 phần

Như vậy đã tô màu \[\frac{1}{3}\] tam giác


Câu 4:

Trong các hình vẽ dưới đây, có mấy hình được tô màu \[\frac{1}{5}\]?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Có 3 hình được tô màu \[\frac{1}{5}\] là hình 1, hình 2 và hình 4


Câu 5:

Điền:

Đã tô màu …….. hình chữ nhật

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Có 6 hình chữ nhật nhỏ, tô màu 1 hình

Như vậy đã tô màu \[\frac{1}{6}\] hình chữ nhật


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận