Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 29. Em ôn lại những gì đã học có đáp án

  • 354 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính 12 : 2 + 12 : 6 là là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ta có: 12 : 2 + 12 : 6 = 6 + 2 = 8

Vậy kết quả phép tính là 8.


Câu 2:

Phép tính nào dưới đây có giá trị lớn nhất?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có

48 : 6 + 123 = 8 + 123 = 131

15 + 9 × 8 = 15 + 72 = 87

157 – 7 × 7 = 157 – 49 = 108

5 × 2 × 8 = 10 × 8 = 80

Sắp xếp các kết quả trên theo thứ tự từ lớn đến bé, ta được: 131; 108; 87; 80

Vậy phép tính 48 : 6 + 123 có giá trị lớn nhất trong số các phép tính trên


Câu 3:

Điền dấu (+ , – , ×, : ) thích hợp vào ô trống

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có 1 × 8 = 8

Vậy dấu cần điền vào ô trống là dấu nhân (×)


Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống

Số đã cho

9

Thêm 3 đơn vị

Giảm 4 lần

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

9 thêm 3 đơn vị ta được số:

9 + 3 = 12

12 giảm 4 lần ta được số:

12 : 4 = 3

Vậy hai số cần điền vào ô trống theo thứ tự lần lượt là 12; 3


Câu 5:

1 miếng bánh pizza nặng 100 g. Hỏi một chiếc bánh pizza gồm 8 miếng bánh như thế nặng bao nhiêu gam?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Một chiếc bánh pizza nặng số gam là:

100 × 8 = 800 (g)

Đáp số: 800 g


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận