Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 35. Chia số tròn chục, tròn trăm, cho số có một chữ số có đáp án

  • 283 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

3 trăm : 3 = 1 trăm

Vậy 300 : 3 = 100


Câu 2:

Phép chia thích hợp với hình vẽ là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Có 60 khối lập phương chia đều thành 3 phần bằng nhau, mỗi phần có:

60 : 3 = 20 (khối lập phương)


Câu 3:

Phép tính nào dưới đây có kết quả bằng 200?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

800 : 2 = 400

900 : 3 = 300

600 : 3 = 200

500 : 5 = 100

Vậy phép tính 600 : 3 có kết quả bằng 200


Câu 4:

Bác nông dân thu hoạch được 50 quả bí ngô. Bác cần xếp đều vào 5 thùng. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu quả bí ngô?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Mỗi thùng có số quả bí ngô là:

50 : 5 = 10 (quả)

Đáp số: 10 quả bí ngô


Câu 5:

Phép chia nào có cùng kết quả với phép chia 80 : 4?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có: 80 : 4 = 20

100 : 5 = 20

200 : 2 = 100

800 : 2 = 400

400 : 4 = 100

Vậy 80 : 4 = 100 : 5 = 20


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận