Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 38. Luyện tập chung có đáp án

  • 338 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Phép chia nào dưới đây có cùng số dư với phép chia 482 : 4?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

482 : 4 = 120 (dư 2)

331 : 3 = 110 (dư 1)

420 : 4 = 105

562 : 5 = 112 (dư 2)

363 : 3 = 121

Vậy phép chia 562 : 5 có cùng số dư với phép chia 482 : 4


Câu 2:

Kết quả của phép tính 98 : 9 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

 Kết quả của phép tính 98 : 9 là: (ảnh 1)

Vậy 98 : 9 = 10 (dư 1)


Câu 3:

Phép chia có kết quả nhỏ nhất là:

Phép chia có kết quả nhỏ nhất là: (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ta có:

500 : 5 = 100

80 : 4 = 20

900 : 3 = 300

 20 : 2 = 10

Sắp xếp các kết quả trên theo thứ tự từ bé đến lớn, ta được: 10; 20; 100; 300

Vậy phép chia 20 : 2 có kết quả nhỏ nhất trong các phép chia đã cho


Câu 4:

Tìm y, biết 939 : y = 3

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

939 : y = 3

y = 939 : 3

y = 313

Vậy y = 313.


Câu 5:

Bác Lan thu hoạch được 300kg cà rốt và đem chia đều vào 6 thùng. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu ki-lô-gam cà rốt ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Mỗi thùng có số ki-lô-gam cà rốt là:

300 : 6 = 50 (kg)

Đáp số: 50 kg cà rốt


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận