Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 39. So sánh số lớn gấp mấy lần số bé có đáp án

  • 328 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp vào ô trống

Số lớn

45

Số bé

9

Số lớn gấp mấy lần số bé

?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Muốn biết số lớn gấp mấy lần số bé, ta lấy số lớn chia cho số bé.

Số lớn gấp số bé số lần là:

45 : 9 = 5 (lần)

Vậy số cần điền vào ô trống là 5.


Câu 2:

Điền số thích hợp vào ô trống

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số khi gấp lên 3 lần được 21 là:

21 : 3 = 7

21 thêm 4 đơn vị được số mới là:

21 + 4 = 25

Vậy hai số cần điền vào ô trống theo thứ tự lần lượt là 7; 25.


Câu 3:

Con lợn cân nặng 50 kg, con ngỗng nặng 5kg. Con lợn nặng gấp con ngỗng số lần là:

Xem đáp án

50 kg

50 kg

Đáp án đúng là: C

Con lợn cân nặng gấp con ngỗng số lần là:

50 : 5 = 10 (lần)

Đáp số: 10 lần


Câu 4:

Đoạn thẳng AB dài 2 dm và đoạn thẳng CD dài 4 cm. Đoạn thẳng AB dài gấp mấy lần đoạn thẳng CD?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Đổi: 2dm = 20cm.

Đoạn thẳng dài gấp đoạn thẳng ngắn số lần là:

20 : 4 = 5 (lần)

Đáp số: 5 lần.


Câu 5:

Điền số thích hợp vào chỗ trống.

 Điền số thích hợp vào chỗ trống. (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Sợi dây dài 56m dài gấp 7 lần sợi dây dài số mét là:

56 : 7 = 8 (m)

Đáp số: 8 mét


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận