Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 4. Mi-li-mét có đáp án

 • 420 lượt thi

 • 8 câu hỏi

 • 30 phút

Câu 1:

Số thích hợp cần điền vào ô trống là:

1 cm = Số thích hợp cần điền vào ô trống là:1 cm =     mm (ảnh 1) mm

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

1 cm = 10 mm


Câu 2:

Độ dài đoạn thẳng AB là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Đoạn thẳng AB dài 17 mm


Câu 3:

Số thích hợp cần điền vào ô trống là:

 Số thích hợp cần điền vào ô trống là:55 mm – 18 mm = mm (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

55 mm – 18 mm = 37 mm


Câu 4:

Số thích hợp cần điền vào ô trống là:

 Số thích hợp cần điền vào ô trống là:8 m =     mm (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Áp dụng: 1 m = 100 cm = 1000 mm

8 m = 800 cm = 8000 mm

Vậy số thích hợp cần điền vào ô trống là 8000


Câu 5:

Số thích hợp cần điền vào ô trống là:

 Số thích hợp cần điền vào ô trống là:700 mm = dm (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Áp dụng: 1 dm = 100 mm

Ta có: 700 mm = 7 dm


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận