Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 47. Nhiệt độ có đáp án

  • 315 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Đâu không phải là một loại nhiệt kế?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Vì Com pa là một dụng cụ vẽ kỹ thuật có thể được sử dụng để vẽ hình tròn, đường tròn hoặc vòng cung, không dùng để đo nhiệt độ.


Câu 2:

Đọc chỉ số nhiệt độ sau:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Vạch chia chỉ đúng vào 28 oC.

Vậy nhiệt kế chỉ 28 oC.


Câu 3:

30 oC đọc là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

30 oC đọc là ba mươi độ xê


Câu 4:

Sắp xếp các nhiệt kế theo thứ tự từ bé đến lớn.

Sắp xếp các nhiệt kế theo thứ tự từ bé đến lớn. (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Quan sát hình vẽ ta thấy:

Nhiệt kế A chỉ 20oC.

Nhiệt kế B chỉ 100oC.

Nhiệt kế C chỉ 5oC.

Nhiệt kế D chỉ 37oC.

Vì 5oC < 20o</>

C < 37o</>C < 100o</>C nên ta sắp xếp được:

Nhiệt kế C – Nhiệt kế A – Nhiệt kế D – Nhiệt kế B


Câu 5:

Đọc nhiệt độ của nhiệt kết sau:

Đọc nhiệt độ của nhiệt kết sau:  (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Vạch chỉ đúng đến 100 oC.

Vậy nhiệt kế chỉ 100 oC.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận