Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 49. Hình tam giác. Hình tứ giác có đáp án

  • 343 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hình nào dưới đây là hình tam giác?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Quan sát các hình vẽ trên, ta thấy:

Hình 1 là hình tam giác

Hình 2 là hình vuông

Hình 3 là hình tròn

Hình 4 là hình thoi


Câu 2:

Hình dưới đây có mấy hình tam giác?

 Hình dưới đây có mấy hình tam giác? (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Hình trên có 3 hình tam giác được đánh số như hình vẽ

Hình dưới đây có mấy hình tam giác? (ảnh 1)

Câu 3:

Hình dưới đây có mấy hình tứ giác?

Hình dưới đây có mấy hình tứ giác? (ảnh 1)
 

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Trong hình có:

+ 2 hình tứ giác nhỏ: AHCD; HBCD

+ 1 hình tứ giác lớn: ABCD

Vậy hình trên có 3 hình tứ giác.


Câu 4:

Hình tam giác có mấy cạnh?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Hình tam giác được tạo thành bởi 3 cạnh


Câu 5:

Hình tứ giác được tạo thành bởi mấy cạnh?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Hình tứ giác được tạo thành bởi 4 cạnh


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận