Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 5. Ôn tập về phép nhân, bảng nhân 2, Bảng nhân 5 có đáp án

  • 353 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính: 2 x 4 là:

Xem đáp án

Đáp án B

2 x 4 = 8

Vậy kết quả của phép tính là 8


Câu 2:

Tìm tích hai số biết thừa số thứ nhất là 2 và thừa số thứ hai là số liền sau của thừa số thứ nhất.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Thừa số thứ nhất là: 2

Thừa số thứ hai là số liền sau của thừa số thứ nhất là: 2 + 1 = 3

Vậy tích của hai số trên là: 2 × 3 = 6


Câu 3:

Có 5 bạn đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, mỗi bạn được cô thưởng cho 5 ngôi sao. Hỏi 5 bạn được thưởng tất cả bao nhiêu ngôi sao?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Tóm tắt:

1 bạn: 5 ngôi sao

5 bạn: ? ngôi sao

Lời giải

Năm bạn được thưởng tất cả số ngôi sao là:

5 x 5 = 25 ( ngôi sao)

Đáp số: 25 ngôi sao


Câu 4:

Điền vào ô trống để hoàn thành phép tính sau:

5 x 9 =

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có: 5 x 9 = 45

Vậy kết quả của phép tính là 45.


Câu 5:

Mỗi lọ bác Hà cắm 5 bông hoa. Hỏi để cắm được 5 lọ như thé thì bác Hà cần bao nhiêu bông hoa ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Tóm tắt

1 lọ: 5 bông hoa

5 lọ: ? bông hoa

Lời giải

Để cắm được 5 lọ như thế thì bác Hà cần số bông hoa là:

5 × 5 = 25 (bông hoa)

Đáp số: 25 bông hoa


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận