Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 51. Hình chữ nhật có đáp án

  • 329 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây không chính xác?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Tứ giác EGHI không phải là hình chữ nhật


Câu 3:

Cho hình chữ nhật ABCD có MN = 5 cm. Tính độ dài PQ.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Vì ABCD là hình chữ nhật nên ta có:

PQ = MN = 5 cm

Vậy độ dài PQ là 5 cm.


Câu 4:

Có tất cả bao nhiêu hình chữ nhật trong hình vẽ dưới đây:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Hình trên có:

+ 2 hình chữ nhật nhỏ: EIKH, IFGK

+ 1 hình chữ nhật to: EFGH

Vậy có tất cả 3 hình chữ nhật trong hình vẽ trên.


Câu 5:

Cho hình chữ nhật ABCD có chiều rộng là 4m (như hình vẽ). Tính chiều dài hình chữ nhật đó?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Chiều rộng của hình chữ nhật ABCD là 4 m nên ta có:

AD = BC = 4 (m)

Mà AD được biểu diễn bằng độ dài của 4 ô vuông nhỏ.

Nên mỗi ô vuông có giá trị là 1 m

AB được biểu diễn bằng 6 ô vuông nhỏ

Do đó độ dài đoạn thẳng AB là 6 m

Vậy chiều dài của hình chữ nhật là 6m


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận