Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 53. Chu vi hình chữ nhật. Chu vi hình vuông có đáp án

  • 303 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tính chu vi hình chữ nhật có chiều dài là 12m, chiều rộng bằng 8m

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Chu vi hình chữ nhật là:

(12 + 8) × 2 = 40 (m)

Đáp số: 40 m


Câu 2:

Tính chu vi hình vuông có cạnh 15 cm

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Chu vi hình vuông là:

15 × 4 = 60 (cm)

Đáp số: 60 cm


Câu 3:

Tính chu vi hình chữ nhật theo số đo sau:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Đổi: 40 cm = 4 dm

Chu vi hình chữ nhật đó là:

(6 + 4) × 2 = 20 (dm)

Đáp số: 20 dm


Câu 4:

Một miếng bìa hình vuông có cạnh dài 30 cm. Hỏi chu vi của miếng bìa đó là bao nhiêu đề - xi – mét?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Chu vi của miếng bìa đó là:

30 × 4 = 120 (cm)

Đổi 120 cm = 12 dm

Đáp số: 12 dm


Câu 5:

Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 120 m. Biết chiều rộng là 20 m. Tính chiều dài của mảnh đất đó?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Nửa chu vi mảnh đất hình chữ nhật là:

120 : 2 = 60 (m)

Chiều dài của mảnh đất là:

60 – 20 = 40 (m)

Đáp số: 40 m


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận