Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 54. Em ôn lại những gì đã học có đáp án

  • 252 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính 368 : 4 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Vậy kết quả của phép tính là 92


Câu 2:

Giá trị biểu thức: 101 × (18 – 9) là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

101 × (18 – 9) = 101 × 9 = 909

Vậy giá trị biểu thức trên là 909.


Câu 3:

Giá trị biểu thức 56 : 7 : 2 là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ta có: 56 : 7 : 2 = 8 : 2 = 4

Vậy giá trị biểu thức trên là 4


Câu 4:

Tổng lượng nước trong hình dưới đây là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Tổng lượng nước trong hình trên là:

650 ml + 179 ml = 829 ml

Đáp số: 829 ml


Câu 5:

Hình chữ nhật có mấy góc vuông?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Hình chữ nhật có 4 góc vuông.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận