Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 55. Ôn tập về phép nhân, phép chia trong phạm vi 1000 có đáp án

  • 298 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Số thích hợp điền vào chỗ trống là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Có: 100 : 5 = 20

Vậy số cần điền vào ô trống là 20.


Câu 2:

Kết quả của phép tính 7 × 10 – 14 là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

7 × 10 – 14 = 70 – 14 = 56

Vậy kết quả của phép tính trên là 56.


Câu 3:

Bạn An có 28 quả cam. Hỏi An cần có ít nhất bao nhiêu chiếc giỏ để đựng 28 quả cam đó, biết rằng mỗi giỏ chỉ đựng được tối đa 5 quả cam?

Xem đáp án

Đáp án đúng là D

Ta thấy 28 : 5 = 5 (dư 3)

Lấy 28 quả cam xếp đều vào 5 giỏ còn dư 3 quả

Do đó cần thêm 1 giỏ nữa để đựng nốt 3 quả cam còn lại.

Vậy An cần ít nhất số giỏ đựng cam là:

5 + 1 = 6 (giỏ)

Đáp số: 6 giỏ


Câu 4:

Kết quả của phép nhân 123 × 4 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Vậy 123 × 4 = 492.


Câu 5:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

8 gấp lên 4 lần, ta được: 8 × 4 = 32

32 giảm đi 4 đơn vị, ta được: 32 – 4 = 28

Vậy hai số cần điền vào ô trống lần lượt là 32; 28


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận