Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 56. Ôn tập về hình học và đo lường có đáp án

  • 288 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hình vẽ trên có bao nhiêu góc vuông?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Hình vẽ trên có 4 góc vuông

Góc vuông đỉnh K, cạnh KB và KC.

Góc vuông đỉnh K, cạnh KC và KI.

Góc vuông đỉnh K, cạnh KA và KI.

Góc vuông đỉnh K, cạnh KA và KB.


Câu 2:

Cho đoạn thẳng AB dài 8 cm. Đoạn thẳng CD dài gấp 2 lần đoạn thẳng AB. Tính độ dài đoạn thẳng CD

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Độ dài đoạn thẳng CD là:

8 x 2 = 16 (cm)

Đáp số: 16 cm


Câu 3:

Có 100 g nấm hương khô, sau khi ngâm nước khối lượng nấm là 420 g. Hỏi sau khi ngâm nước, lượng nấm hương đó đã nặng thêm bao nhiêu gam?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Sau khi ngâm nước, lượng nấm hương nặng thêm số gam là:

420 – 100 = 320 (g)

Đáp số: 320 g


Câu 4:

Tính độ dài đường gấp khúc ABCD.

Tính độ dài đường gấp khúc ABCD. (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Độ dài đường gấp khúc ABCD là:

125 + 127 + 70 = 322 (cm)

Đáp số: 322 cm


Câu 5:

Một túi sữa có 200 ml sữa. 1 hộp sữa có 150 ml sữa. Hỏi 2 túi sữa và 3 túi sữa có bao nhiêu ml sữa?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

2 túi sữa có:

200 x 2 = 400 (ml sữa)

3 hộp sữa có:

150 x 3 = 450 (ml sữa)

2 túi sữa và 3 hộp sữa có:

400 + 450 = 850 (ml sữa)

Đáp số: 850 ml sữa


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận